Pastvinový mulčovač TM

Pastvinové mulčovače série TM jsou určeny pro údržbu pastvin a ostatních ploch. Nejsou vhodné pro mulčování souvisle přerostlých porostů. Hlavní výhodou je vyšší pojezdová rychlost a nižší nároky na výkon traktoru. Jeden dvounožový rotor s volně uchycenými robusními noži, snadno poseká a rozdrtí nedopasky. Při správném nastavení mulčovač pracuje cca 10cm nad zemí, rozdrtí nedopasky a na pastvině zůstává nízký, udržovaný porost. Je tedy možno na pastvině nepřetržitě pást.

Nevýhoda : tyto mulčovače nejsou vhodné pro přerostlé porosty s nálety dřevin. V hustém a přerostlém porostu nedokáže mulčovač rozhodit mulčovanou hmotu po celé ploše pracovního záběru. Na tyto porosty je třeba použít mulčovače s vertikální rotací nožů (kladívkové cepáky).

Všechny mulčovače dodáváme vč. náhonové hřídele (PTO)